Despre noi

În conformitate cu Hotărârea 25/15.05.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la nivelul județului Cluj, din „Zona Metropolitană” în sensul prevăzut de hotărârea guvernamentală care reglementează starea de alertă, fac parte municipiul Cluj-Napoca și cele 19 comune care constituie Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj.

Mai jos puteți consulta documentul oficial, iar de aici îl puteți descărca.

HCJSU nr 25

Zona Metropolitană Cluj este constituită ca o asociație de dezvoltare intercomunitară, din care fac parte următoarele unități administrativ teritoriale:

Municipiul Cluj-Napoca, comuna Aiton, comuna Apahida, comuna Baciu, comuna Bonțida, comuna Borșa, comuna Căianu, comuna Chinteni, comuna Ciurila, comuna Cojocna, comuna Feleacu, comuna Florești, comuna Gilău, comuna Gârbău, comuna Jucu, comuna Petreștii de Jos, comuna Săvădisla, comuna Sânpaul, comuna Tureni, comuna Vultureni.

Acestea s-au asociat în conformitate cu prevederile legii nr. 351 din 6 iulie 2001, privind Planul de amenajare a teritoriului naţional, prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, și în deplină concordanță cu prevederile legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, constituind Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj.

Asocierea a fost aprobată prin hotărâri de consilii locale, adoptate de fiecare din cele 20 de localități, pe care le regăsiți în statutul ZMC.


Suprafața ZMC este de 1.603 de kilometri pătrați, ocupând 24% din teritoriul județului Cluj. Populația celor 20 de localități însumează 418.153 de persoane (Recensământ 2011), dintre care 324.576 locuiesc în Cluj-Napoca.

Viziunea pentru zona metropolitană:

“Zona Metropolitană Cluj va deveni un pol magnetic pentru servicii de cercetare, dezvoltare, inovare și tehnologia informaţiei, mediul adecvat pentru antreprenori, profesionisti si tineri. Locul unde te dezvolţi, ai succes si-ţi cresti copiii.”

Direcţiile strategice trasate pentru Zona Metropolitană Cluj (ZMC) sunt:

Creșterea competitivității economice bazate pe cunoaștere;
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport;
Protejarea și îmbunătățirea calitătii mediului;
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale;
Dezvoltarea economiei rurale și cresterea productivității în sectorul agricol;
Participarea echilibrată a tuturor comunelor din zona metropolitană Cluj la procesul de dezvoltare socio-economică

Obiective:

  1. Dezvoltarea și modernizarea urbanistică a Zonei Metropolitane Cluj, creșterea mobilității si dezvoltarea durabilă
    Dezvoltarea urbanistică este o prioritate a autorităţilor locale. Modernizarea şi exstinderea reţelelor edilitare este cosiderata a fi determinată de dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, de competitivitatea economică şi calitatea vieţii.
    Câteva din reperele individuale în definirea “vieţii de calitate” se referă la accesul la sisteme centralizare de furnizare de utilităţi publice, infrastructura de transport, facilităţi de agrement şi orice alt suport al comfortului.
  2. Creșterea competitivității economice a Zonei Metropolitane Cluj
    Pentru creşterea competitivităţii economice au fost luate în considerare aspecte privind industriile motoare şi anume domeniile de activitate care joacă rolul de „motor” adică antrenează dezvoltarea economică a Zonei Metropolitane Cluj, orientate în jurul unor nevoi şi provocări majore, cărora să le furnizeze soluţii inovative, potenţate de clustere. Industriile motoare identificate sunt: industria energetică, sectroul IŢ şi comunicaţii, servicii pentru afaceri, servicii medicale specializate, învăţământ superior. Se consideră că dezvoltarea economică pe termen lung este strâns legată de dezvoltarea industriilor motoare. În urma analizelor a fost evidenţiat faptul că acestea se bazează pe IMM-uri şi potenţialul reprezentat de resursele umane provenite din mediul universitar bine dezvoltat.
  3. Dezvoltarea serviciilor cu specific social în vederea creșterii calității vieții locuitorilor din Zona Metropolitană Cluj și Regiunea Nord-Vest Promovarea incluziunii sociale este o problemă de importanţă regională pentru Zona Metropolitană Cluj, întrucât se manifestă diferenţe importante de acces la servicii medicale şi sociale, la educaţie, pe piaţa muncii, între bărbaţi şi femei, pentru mediul rural, faţă de urban, pentru populaţia romă, pentru persoanele cu dezabilitati, pentru alte grupuri dezavantajate.

Aceste grupuri sunt încă supuse riscului de marginalizare socială determinat, în primul rând, de discriminare în privinţa accesului la informaţie, educaţie, servicii medicale si sociale.